Betaglucan a jeho vliv na imunitu a zdraví

Glukan je polymer glukózy, jejíž molekuly jsou spojeny v poloze 1,3 a dále větveny v poloze 1,6. I když jsou biologické účinky glukanu známé již delší dobu, vědci se na něj soustředili až od poloviny minulého století. Více než padesát let výzkumu a tisíce studií prováděných mimo jiné na universitách v Harvardu, Bayloru, Tulane a Kentucky prokázaly, že denní konzumace beta glukanu optimálně stimuluje makrofágy a výsledkem je obranný systém vyladěný na nejvyšší výkon.

Zatímco polysacharidy jsou již desítky let využívány v řadě zemí pro boj proti infekčním chorobám a proti rakovině, teprve v posledních letech se soustředila pozornost na studium mechanismu jejich účinků. Glukan je součástí buněčných stěn většiny hub a kvasinek, odkud jsou glukany také nejčastěji izolovány. Desítky a stovky studií uskutečněných v posledních desetiletích po celém světě prokázaly, že beta glukan má silné imunostimulační účinky u všech živočišných druhů, u kterých byl testován. Vedle bezobratlých byl beta glukan úspěšně testován u kuřat, myší, krys, králíků, morčat, ovcí, prasat a koní, takže lze oprávněně prohlásit, že beta glukan představuje speciální typ imunomodulátorů, který je aktivní v širokém spektru biologických druhů. Studie vývoje obranných mechanismů pak prokázaly, že beta glukan je evolučně velice starý modulátor obranných reakcí a rozeznání beta glukanu buňkami účastňujícími se obranných mechanismů je jedním z prvních mechanismů, který při evoluci imunity vznikl. Imunostimulační účinky glukanů jsou tedy jedním z nejobecnějších biologických účinků v celé živočišné říši a dosud nebyl nalezen biologický druh, u kterého by glukan nefungoval, což dále podtrhuje všeobecně prospěšné funkce beta glukanů, neboť tyto biologické aktivity jsou obecným biologickým obranným jevem. Žádný dosud testovaný biologický druh navíc neprojevil po aplikaci glukanu nějaké dlouhodobé škodlivé reakce.

Výzkumný tým pracující na kentucké univerzitě v Louisville po sedmnáti letech výzkumu prokázal nejen imunostimulační účinky beta glukanu, ale především prokázal mechanismus tohoto účinku. Ukázalo se, že beta glukan specificky aktivuje receptor zvaný CR3, což má za následek aktivaci komplementu a spuštění velice komplikované kaskády dějů, zahrnujících jak humorální imunitu (tvorba protilátek či produkce řady důležitých cytokinů), tak i imunitu buněčnou (makrofágy, NK buňky). Glukan stimuluje produkci buněk kostní dřeně, což má za následek zvýšení přísunu imunitních buněk jak do krve, tak i do všech orgánů zúčastňujících se obranných reakcí. Beta glukan tak jednoznačně představuje jeden z nejúčinnějších imunostimulátorů, které jsou na dnešním trhu.

Jaké má beta glukan účinky?

▪   aktivuje makrofágy k odstraňování buněk poškozených radiací

▪   funguje jako antioxidační látka

▪   má hojivé účinky u pacientů v pooperačních stavech

▪   snižuje riziko úmrtí na sepsi

▪   výrazné prodloužení délky přežívání u pacientů s nádory

▪   podporuje organismus při boji s rakovinou

▪   snižuje hladinu cholesterolu v krvi 

▪   udržuje optimální hladinu cukru v krvi

▪   snižuje krevní tlak u některých lidí s vyšším indexem tělesné hmotnosti

Beta glukan aktivuje makrofágy k odstraňování buněk poškozených radiací a funguje jakoantioxidační látka. Řada studií prováděných v celém světě, od Spojených států přes Rusko až po Českou republiku, opakovaně prokázala, že použití glukanu ať profylakticky nebo po ozáření má za následek výraznou podporu krvetvorby. Počet buněk se k normálu vrátí nejdříve v kostní dřeni a posléze se normální počet imunitních buněk objeví i v ostatních lymfoidních orgánech jako je slezina či brzlík.

Nejvíce zájmu je ale v poslední době vynaloženo na klinické studie u lidí. Velká série klinických zkoušek prokázala hojivé účinky glukanu u pacientů v pooperačních stavech, kde podávání glukanu výrazně snižovalo riziko úmrtí na sepsi. Tyto studie dále nalezly optimální dávky a prokázaly bezpečnost dlouhodobého podávání glukanu u pacientů po těžkých operacích hrudní a břišní dutiny. Zatímco nebyly nalezeny žádné negativní interakce s podávanými léčivy, pacienti léčení glukanem měli výrazně méně infekcí. Studie z Japonska (kde je glukan povolen jako lék) a Číny dále prokázaly při současném nasazení glukanu a chemoterapie výrazné prodloužení délky přežívání u pacientů s nádory. Studie z posledních třech let probíhající ve dvou amerických univerzitních centrech a na Filipínách se naopak soustředily na vliv beta glukanu při podpoře specifických protilátek zaměřených na nádorové buňky. Předběžné studie ukázaly, že přidání glukanu zvyšuje aktivitu těchto protilátek až trojnásobně.

———————

CZ / BetaGlukan 555 / Mikronizovaný – doplněk stravy

Jedinečná kombinace mikronizovaných betaglukanů ze dvou zdrojů (hlívy ústřičné a kvasnic) a vitamínem C, který přispívá k normální funkci imunitního systému.

Rozmanitost přírodních betaglukanů je klíčovým benefitem Betaglukanu 555. Díky použití kapslí nezatěžuje produkt naše tělo zbytečnými pomocnými látkami, které je obvykle nutno použít při výrobě tablet.

Vyvážený poměr respektuje nejnovější vědecké poznatky týkající se účinků betaglukanů. Aplikační forma-kapsle zajišťuje rychlý rozpad aktivní složky v žaludku. Požadovaný efekt je posílen mikronizací betaglukanů. Mikronizace je moderní farmaceutická technologie, která je používána pro zvýšení využitelnosti (tzv. biologické dostupnosti) účinných látek.

Díky vitamínu C přispívá BetaGlukan 555 k normální funkci imunitního systému.

BetaGlukan 555 představuje jeden z nejsilnějších produktů tohoto typu na trhu.

Využijte slevu 50 % na Betaglucan 555 v našem e-shopu!