Přípravek SUPERŽELEZO výhody pro těhotné ženy

Chudokrevnost, neboli anemie, která je definována jako pokles červeného krevního barviva-hemoglobinu v krvi, patří mezi nejčastější onemocnění. Hemoglobin je důležitý pro přenos kyslíku z plic do všech ostatních tkání lidského organismu. Jednou z podstatných složek krevního barviva je železo, které je tak nezbytné pro fungování lidského organismu. Železo je také součástí řady enzymů.